Київ - столиця незалежної України
 • 02.04.2021
  Київська Русь

  Київська Русь — державне утворення слов’ян, яке існувало з IX до XIII століття на території, що охоплювала в часи найбільшої могутності територію від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від верхів’їв...
  [Читать далее]

 • 02.04.2021
  Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь (приблизно 5 ст. н.е)

  Згідно «Повісті временних літ» Нестора Літописця, Кий, Щек та Хорив були головами полянських родів. Троє братів побудували місто і нарекли його на честь старшого брата. [Читать далее]
  [Читать далее]

 • 02.04.2021
  Київ, столиця України

  Київ — столиця України, головний політичний, соціально-економічний, транспортний та науковий центр країни. Є окремою адміністративно-територіальною одиницею, не входить до складу Київської області. В Києві знаходяться...
  [Читать далее]

Совершенствование организации производства

Сокращение внутрисменных простоев машин на 30-40 % даст возможность повысить производительность труда на строительстве автомобильных дорог примерно на 0,1 %. Важное место в повышении производительности труда, сокращении потерь рабочего времени занимает научная организация труда. Требования последней обусловливают необходимость внедрения рациональной организации рабочих мест не только для повышения производительности труда рабочих дорожных организаций и предприятий, но и создания наиболее благоприятных условий, снижающих утомляемость рабочих. Оптимальные размеры рабочего места зависят от принятой технологии производства дорожных работ и средств механизации, состава бригады и звена, организации взаимоувязки их работы. Потери производительности труда из-за неудовлетворительной организации рабочих мест могут быть устранены без особых усилий и затрат путем проведения аттестации рабочих мест. Совет Министров СССР и ВЦСПС постановлением от 15 августа 1985 г. О широком проведении аттестации рабочих мест и их рационализации в промышленности и других отраслях народного хозяйства обязали министерства и ведомства СССР, Советы Министров союзных и автономных республик, исполкомы местных Советов народных депутатов совместно с соответствующими профсоюзными органами обеспечить в 1985-1987 гг. внедрение аттестации и рационализации рабочих мест на предприятиях и в организациях строительства. ?

 • 02.04.2021
  Видубицький монастир

  Видубицький монастир — древній монастир в Києві. Монастир був побудований між 1070 і 1077 роками Всеволодом Ярославовичем, сином Ярослава...
  [Читать далее]

 • 02.04.2021
  Відбудова

  Перші повоєнні роки поначені інтенсивною відбудовою зруйнованого міста. У січні 1944 р. до столиці УРСР повернулися керівні державні і партійні...
  [Читать далее]

 • 02.04.2021
  Доба визвольних змагань

  У часи визвольних змагань Київ став центром боротьби українського народу за поновлення та захисту державності. Хоча станом на 1917 рік українці...
  [Читать далее]

 • 02.04.2021
  Ярослав Мудрий (983 — 1054)

  Народився Ярослав Мудрий у 980-му році. Він був другим сином Володимира Великого, хрестителя Русі. Малого Ярослава охрестили під ім’ям Георгій....
  [Читать далее]

Комментарии запрещены.